Geen "Vastgoedmakelaar" Zonder Biv-erkenning

Published Feb 25, 22
4 min read

Syndicus

is belast met het beheer van de daar waar een rentmeester belast is met het Ook de gemeenschappelijke delen dienen administratief, technisch en financieel beheerd te worden. In een appartementsgebouw gaat dit dan voornamelijk over de lift, de gevel, de inkomhal, ruimtes in een wooncomplex die door elke bewoner worden gebruikt.Beslissingen die op een algemene vergadering worden genomen worden dan uitgevoerd door de syndicus.

Patribel Vastgoed kan tellen op een jarenlange ervaring als professioneel syndicus van appartementsgebouwen en garagecomplexen. Hierdoor kunnen we u een optimale dienstverlening aanbieden die garant staat voor kwaliteit en integriteit. De verregaande specialisering in het beheer van mede-eigendom alsook de permanente bijscholing van ons team zorgt ervoor dat uw residentie in goede handen is.

De syndicus wordt aangesteld door de en die algemene vergadering kan ook weer een einde stellen aan het mandaat van de syndicus. De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsakte of benoemingsakte. Men kan een aanstellen (Huis huren Ardennen). De syndicus kan een van de mede-eigenaars zijn, maar beiden moeten dezelfde afsluiten en het beheer op dezelfde professionele manier uitvoeren.

Zij zijn ook automatisch verzekerd via hun controleorgaan, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) ((opent in nieuw venster)). De algemene vergadering kan naast de syndicus ook een (vroeger 'raad van bestuur') aanstellen. Daarin zetelen enkele mede-eigenaars die toezicht houden op de syndicus. Die raad van mede-eigendom is verplicht voor een mede-eigendom vanaf 20 kavels (exclusief kelders, garages en parkeerplaatsen). Vastgoedmakelaar: drie beroepen.

De federale overheid laat wel toe. Voorwaarden zijn wel dat de leden er geldig toe zijn opgeroepen, over de mogelijkheid beschikken eraan deel te nemen (al dan niet met volmacht), elkaar voldoende kunnen identificeren en minstens met elkaar in debat kunnen gaan en tot stemming kunnen overgaan..

Beroepsinstituut Voor Vastgoedmakelaars

Wanneer je belegt in appartementen, parkeerplaatsen of garages, dan word je (in de meeste gevallen) ook deels eigenaar van het grotere gebouw dat je aankoopt herbergt. Huis huren Ardennen. Je bent dan een mede-eigenaar en behoort tot een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor het gebouw. Voor de uitvoering van zijn taken zal deze vereniging een syndicus aanstellen.

Hij is hiertoe gemandateerd door de algemene vergadering. Met name (of vooral) voor appartementsgebouwen is die bij wet verplicht om zo’n syndicus aan te stellen. Die kan de gemaakte beslissingen immers ook legaal uitvoeren. : Wat is een syndicus? Syndici kunnen vervolgens natuurlijke of een rechtspersonen zijn (Wie is een syndicus van een mede-eigendom?). In de simpelste gevallen zijn ze zelf een van de mede-eigenaars.

Zij kunnen dan eventueel ook verschillende gebouwen ‘beheren’. Wanneer je in België een professioneel syndicus wil worden, moet je wel een erkend, zelfstandig makelaar zijn. Enkel zij kunnen de titel ‘vastgoedmakelaar-syndicus’ voeren. Wat doet een syndicus? Verder is de VME-afgevaardigde ook vaak een technisch onderlegd persoon. Syndic. Minstens heeft hij voldoende technische bagage om zijn hoofdactiviteiten te coördineren en/of delegeren via derde partijen - Wie is een syndicus van een mede-eigendom?.

Een voornaam onderdeel van het takenpakket is hier bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en faciliteiten. Dit kunnen uiteraard gangen, liften en garages zijn, maar het gaat net zo goed over het dak, de verzekeringen en de brandveiligheid: alles wat gedeelde onderdelen en hun technische uitrusting aangaat. Mandaat De syndicus heeft in deze overigens ook een adviserende functie, in die zin dat hij zal signaleren welke voorname werken er eventueel (dringend) moeten uitgevoerd worden.Als mandataris van die vergadering moet elk type afgevaardigd bestuurder immers finaal verantwoording afleggen bij zijn aanstellers. De syndicus kan zo bijvoorbeeld ook nooit overeenkomsten aangaan in naam van de VME, wanneer deze zich buiten de bevoegdheden van zijn mandaat bevinden. Op de algemene vergadering kun je je als mede-eigenaar vervolgens aan dit soort agendapunten verwachten: De boekhouding van de mede-eigendom wordt voorgelegd ter goedkeuring; De vergadering bespreekt het overzicht gegeven van gedane werken en advies met betrekking tot komende werken; De vergadering gaat na indien alle lopende contracten correct werden opgevolgd.

Deze termijn kan men verlengen wanneer de makelaar-syndicus het uitdrukkelijk voorstelt. Bijzondere status Hierboven zal duidelijk geworden zijn dat hij verschillende gedaanten kan aannemen. Afhankelijk van zijn statuut gelden er ook verschillende regels met betrekking tot zijn betrokkenheid bij de VME - Huis kopen. Als mede-eigenaar mag hij bijvoorbeeld ook deelnemen aan de stemmingen van de algemene vergadering.

Vastgoedmakelaars Tienen

Het omgekeerde is het geval voor een (professionele) makelaar-syndicus, die geen mede-eigenaar is. De status van dit mandaat kan om deze en andere redenen bijzonder genoemd worden. Geen enkel ander VME-personeelslid kan handelen zoals de syndicus. Stel bijvoorbeeld dat het gebouw ook een conciërge in dienst heeft, dan mag die op geen enkele manier deelnemen aan de stemmingen, zelfs al is hij mede-eigenaar.

Tot de dagelijkse opdrachten behoren onder andere het beheer van de rekeningen, het toezicht op lopende contracten en de bestelling van voorzieningen. Ook is de syndicus gelast met het bijeenroepen van de algemene vergadering. Syndicus.

Navigation

Home

Latest Posts

Renovatie Subsidies 2022

Published Jun 29, 22
4 min read

Seo Linkbuilding Services

Published Jun 27, 22
10 min read

Leeg Huis Inrichten Voor Verkoop

Published Jun 27, 22
7 min read